metasomatoza
 
Encyklopedia PWN
metasomatoza
[gr.],
geol. proces częściowego lub całkowitego wypierania ze skał pierwotnych minerałów i zastępowania ich przez inne minerały wskutek przenikania do skał roztworów mineralnych i gazów, przy czym podczas tej wymiany skały znajdują się w stanie stałym
zachodzi zarówno w niskiej temperaturze — podczas procesów wietrzenia i diagenezy, jak i w temperaturze wysokiej — podczas procesów magmowych (magma, pomagmowe procesy) i metamorficznych (metamorfizm). Produktami m. są skały zw. metasomatytami, np. skarny, grejzeny, niektóre granitoidy (powstałe wskutek granityzacji) oraz niektóre złoża, stanowiące miejsca koncentracji rud wielu metali oraz wielu pierwiastków rzadkich w skorupie ziemskiej.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia