migmatyt
 
Encyklopedia PWN
migmatyt
[gr. mígma ‘mieszanina’],
geol. skała o charakterze mieszanym, niejednorodna makroskopowo, złożona z wyraźnie wyodrębnionych partii materiału starszego, zw. paleosomem, i materiału młodszego, zw. neosomem;
paleosom jest skałą magmową, osadową lub metamorficzną, zazwyczaj w różnym stopniu zmienioną, neosom jest częścią tej skały powstałą w wyniku iniekcji magmy (najczęściej granitowej) w jej szczeliny, krystalizacji nowych minerałów pod wpływem metasomatozy lub częściowego wytopienia się składników skały wskutek procesu anateksis; neosom jest wzbogacony w stosunku do paleosomu w kwarc, skalenie, biotyt, amfibol. W Polsce m. występują w fundamencie krystal. północno-wschodniej części kraju, także w Sudetach (G. Sowie, Masyw Śnieżnika) i Tatrach Zachodnich.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia