granityzacja
 
Encyklopedia PWN
granityzacja,
geol. proces zachodzący w głębszych partiach skorupy ziemskiej, prowadzący do przeobrażenia skał magmowych, metamorficznych i osadowych w skały o składzie i teksturze granitu;
może to odbywać się przez metamorficzną rekrystalizację materii skalnej bez dopływu obcych składników z zewnątrz albo przez metasomatozę lub procesy hydrotermalne, polegające na dopływie do przekształcanych skał jonów sodu i potasu, często także krzemu, które wypierają jony wapnia, żelaza, magnezu i in.; g. może też zachodzić w procesach anateksis, a jej ptroduktami mogą być również migmatyty.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia