hydrotermalne procesy
 
Encyklopedia PWN
hydrotermalne procesy,
geol. typ procesów pomagmowych zachodzących pod wpływem oddziaływania na skały gorących (o temp. 400–100°C) roztworów wodnych (roztworów hydrotermalnych) ubogich w składniki trudno lotne (gł. krzemiany), natomiast wzbogaconych w składniki odznaczające się lotnością (gł. chlor, fluor, związki boru, siarki i węgla);
cyrkulacja tych roztworów w skałach prowadzi do hydrotermalnych przeobrażeń skał, polegających na przekształceniu ich składu miner., chem. i tekstury wskutek procesów metasomatozy, oraz do krystalizacji w szczelinach, porach i pustkach skalnych nowych minerałów, skupiających się często w nagromadzenia o charakterze złóż, zw. hydrotermalnymi. P.h. zachodzą na głęb. nie przekraczającej 4 tys. m; geneza ich jest związana z oddziaływaniem na skały otaczające intruzji magmowej (procesy pointruzyjne) lub ogniska wulkanicznego. Z p.h. są związane wypływy gorących źródeł, gejzery i wulkany błotne.
zgłoś uwagę
Ilustracje
Źródło hydrotermalne (Ocean Atlantycki).fot. P. Rona/OAR/NURP © NOAA
Źródło hydrotermalne (Ocean Atlantycki).fot. NURP © NOAA

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia