mineralizacja
 
Encyklopedia PWN
mineralizacja
[łac.],
geol. ogólna nazwa procesów minerałotwórczych zachodzących w skałach skorupy ziemskiej pod wpływem oddziaływania na nie roztworów mineralnych i gazów pochodzenia magmowego, atmosferycznego, lub uwalnianych z kompleksów skalnych podczas metamorfizmu;
w rozwoju tych procesów często istotną rolę odgrywa metasomatoza; produktami m. są nowe minerały wydzielone bezpośrednio z roztworów, gł. w szczelinach spękań i porach skalnych (m. żylno-infiltracyjna), a także minerały powstałe wskutek przeobrażeń wcześniej istniejących składników skał (m. metasomatyczna); procesy m. umożliwiają wyodrębnienie się w postaci własnych minerałów, tworzących często złoża, różnych rzadkich pierwiastków (np. srebra, złota, uranu, toru). Pojęcie „mineralizacja” stosuje się czasem w znaczeniu produktów tego procesu, np. m. siarczkowa, m. pirytowa, występujące w żyłach mineralnych
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia