pneumatoliza
 
Encyklopedia PWN
pneumatoliza
[gr.],
etap procesów pomagmowych, który prowadzi do tworzenia się lub przeobrażeń zespołów mineralnych wskutek działalności gorących par, gazów i cieczy, pochodzących z zestalającej się magmy;
wysoka temp. (600–400°C) i prężność tych składników umożliwiają ich przenikanie przez skały osłony intruzji magmowej oraz daleką migrację, podczas której w szczelinach i porach skał otaczających intruzję magmową, w miarę spadku temperatury, krystalizują nowe minerały oraz zachodzą metasomatyczne (metasomatoza) przemiany minerałów już istniejących; w wyniku p. niekiedy tworzą się złoża rud o znaczeniu gospodarczym.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia