hemopoeza
 
Encyklopedia PWN
hemopoeza
[gr.],
hematopoeza, hemocytopoeza, krwiotworzenie,
proces powstawania i różnicowania się komórek hemolimfy bezkręgowców i komórek krwi kręgowców, zachodzący u zarodków i osobników dorosłych.
Miejsce powstawania komórek krwi kręgowców kilkakrotnie zmienia się w trakcie rozwoju organizmu; w początkowym okresie rozwoju zarodkowego komórki krwi powstają w ścianie pęcherzyka żółciowego (hemopoeza pozazarodkowa); w późniejszym okresie komórki krwi powstają w wątrobie i śledzionie (hemopoeza wątrobowo-śledzionowa), a następnie w szpiku kostnym (hemopoeza szpikowa); jedynie limfocyty różnicują się i dojrzewają w narządach limfatycznych. U człowieka wszystkie komórki krwi powstają z niezróżnicowanej (pluripotencjalnej) komórki macierzystej krwiotworzenia (hemocytoblastu), która różnicuje się na komórki macierzyste mielopoezy (pozostające w szpiku) i komórki macierzyste limfopoezy (wędrujące do narządów limfatycznych). Komórki macierzyste mielopoezy różnicują się w określone komórki macierzyste, które są prekursorami dla poszczególnych linii rozwojowych (erytrocytów, granulocytów, monocytów, megakariocytów). Komórki macierzyste limfopoezy różnicują się w komórki prekursorowe limfocytów T i limocytów B. Hemopoeza jest regulowana gł. przez cytokiny.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia