różnicowanie komórek
 
Encyklopedia PWN
różnicowanie komórek, dyferencjacja, cytodyferencjacja,
biol. proces zmian strukturalnych i czynnościowych komórek prowadzący do przekształcenia komórek nie zróżnicowanych lub nisko zróżnicowanych o wyższej potencji rozwojowej w bardziej zróżnicowane, wyspecjalizowane komórki o niższej potencji rozowojowej;
zachodzi w rozwoju zarodkowym (embriogenezie), podczas tworzenia tkanek (histogenezy) i ich przebudowy; polega na ustaleniu właściwego dla danego typu komórki wzoru ekspresji genów; w czasie różnicowania nie dochodzi zwykle do zmian ilościowych i jakościowych genów, lecz jedynie do wybiórczej aktywności transkrypcji jednych genów i represji innych; różnicowanie komórek w przestrzeni (dywersyfikacja) jest warunkowane bądź wewn. asymetrią komórek potomnych po podziale mitotycznym (determinacja), bądź zróżnicowanym wpływem środowiska na komórki potomne (indukcja); zróżnicowane komórki po spełnieniu funkcji giną na drodze martwicy (zazwyczaj towarzyszy temu śmierć całego organizmu) lub podlegają apoptozie.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia