apoptoza
 
Encyklopedia PWN
apoptoza
[gr.],
biol. całokształt zmian morfologicznych i biochemicznych towarzyszących programowanej śmierci komórki, zachodzących w zdrowym organizmie;
apoptozie towarzyszą następujące po sobie zmiany morfologiczne komórki: 1) kondensacja chromatyny na obwodzie jądra komórkowego, 2) tworzenie na powierzchni komórki licznych uwypukleń zawierających fragmenty jądra komórkowego, 3) odrywanie się uwypukleń i powstawanie tzw. ciałek apoptycznych, które są fagocytowane przez makrofagi lub komórki tej samej tkanki; apoptoza reguluje liczbę komórek w tkankach podczas rozwoju i różnicowania, a także odgrywa ważną rolę w procesach odnowy tkanek i narządów.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia