transformacja nowotworowa
 
Encyklopedia PWN
transformacja nowotworowa,
med. nowotworowe przekształcenie komórek (nowotworzenie);
jest wynikiem przekształcenia się komórki normalnej w nowotworową na skutek mutacji w genomie; transformacja nowotworowa może być wywołana infekcją wirusami onkogenicznymi, a także działaniem czynników mutagennych (np. promieniowaniem jonizującym), czynników toksycznych (zawartych np. w diecie); na powstanie transformacji nowotworowej ma ponadto wpływ zmiana w genach hamujących wzrost nowotworowy (w tzw. antyonkogenach); wirusami onkogenicznymi są najczęściej retrowirusy, a także herpeswirusy lub adenowirusy; materiał genetyczny gospodarza ulegający transformacji nowotworowej nosi nazwę proto-onkogenu, postać zmutowana — nazwę onkogenu; transformacje nowotworowe są przyczyną chorób nowotworowych; tkanka nowotworowa rozwija się klonowo, tzn. pochodzi od jednej, transformowanej komórki, której namnażanie nie podlega czynnikom regulacyjnym gospodarza.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia