nowotworzenie
 
Encyklopedia PWN
nowotworzenie,
med. rozwój tkanki nowotworowej;
zewn. wyrazem nowotworzenia jest powstawanie guzków, guzów, wyrośli, nacieków, zgrubień i owrzodzeń (nowotwór); wyróżnia się 2 podstawowe formy nowotworzenia: łagodną i złośliwą; nowotworzenie złośliwe może następować w wyniku utrwalenia się mutacji nowotworowych w komórce, która rozpoczęła rozmnażanie, tworząc klon komórek; są to tzw. nowotwory monoklonalne; drugi typ nowotworzenia to rozpoczęcie się procesu nowotworowego w różnych komórkach, których komórki potomne dają początek różnym klonom, są to nowotwory poliklonalne; nowotworzenie złośliwe (podobnie jak łagodne) może nastąpić w różnych tkankach; jeśli nastąpi w tkance nabłonkowej, wówczas powstają raki, będące największą grupą nowotworów złośliwych; inną grupą nowotworów złośliwych są mięsaki, wywodzące się z tkanek mezenchymalnych (np. tkanki: tłuszczowa, mięśniowa, łączna, nerwowa i chłonna); przyczyny nowotworzenia nie są dokładnie poznane; istnieje wiele teorii nowotworzenia, m.in. teoria komórkowa (zaburzenia w procesach integrujących kontrolę wzrostu i różnicowania się komórek, transformacja nowotworowa), molekularna (działanie onkogenów, genów transformujących), mutacyjna (różne typy aberracji w chromosomach), wirusowa (transformacje zakażonych komórek), chem. (uszkodzenia DNA).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia