węzeł zarodkowy
 
Encyklopedia PWN
węzeł zarodkowy, embrioblast,
anat. grupa komórek powstających w wyniku bruzdkowania w rozwoju zarodkowym owodniowców, część blastocysty ssaków z których powstaje właściwy zarodek;
wyodrębnia się w początkowym etapie rozwoju (w stadium blastuli) od innych komórek embrionalnych zwanych trofoblastem; na etapie gastrulacji węzeł zarodkowy różnicuje się na epiblast (warstwa komórek położonych peryferycznie) i hipoblast (komórki ustytuowane pod epiblastem), które razem tworzą tarczę zarodkową (porównywalną z tarczą zarodkową ptaków); według niektórych badaczy hipoblast pewnych grup zwierząt wykształca się z komórek trofoblastu.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia