trofoblast
 
Encyklopedia PWN
trofoblast
[gr. trophḗ ‘pokarm’, blastós ‘zarodek’],
termin wprowadzony 1888 przez A.A.W. Hubrechta, określający zewn. warstwę komórek zarodka ssaków, wyodrębniającą się po kompakcji (zarodkowy rozwój) z blastomerów zewn., w czasie gdy z blastomerów wewn. powstaje węzeł zarodkowy. T. wcześnie traci totipotencję rozwojową (potencja rozwojowa), stając się pierwszą wyspecjalizowaną tkanką;
u ssaków wyodrębnia się wcześniej jako warstwa płaskich komórek stanowiąca ścianę blastocysty i odgrywa rolę w zagnieżdżeniu się zarodka w macicy, tworzeniu łożyska oraz transporcie substancji przez łożysko; u człowieka trofoblast jest złożony z 2 warstw — cytotrofoblastu i syncytiotrofoblastu.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia