blastocysta
 
Encyklopedia PWN
blastocysta
[gr.],
zool. stadium rozwoju zarodkowego ssaków, odpowiadające stadium blastuli u innych zwierząt tkankowych;
blastocysta jest zbudowana z trofoblastu ograniczającego jamę blastocysty i węzła zarodkowego; w stadium blastocysty następuje u ssaków łożyskowych implantacja zarodka do ściany macicy.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia