histogeneza
 
Encyklopedia PWN
histogeneza
[gr.],
zool. proces powstawania i różnicowania się komórek w określone tkanki zachodzący podczas rozwoju osobniczego (ontogenezy) człowieka i zwierząt;
rozpoczyna się najczęściej w stadium gastruli; komórki, które w początkowych etapach rozwoju zarodka są morfologicznie podobne, po wyodrębnieniu się 3 listków zarodkowych różnicują się, zarówno pod względem budowy, jak i funkcji, i tworzą określone tkanki: tkankę nabłonkową, nerwową, mięśniową i łączną; histogeneza różnych tkanek przebiega w różnych okresach rozwoju, np. wcześniej wyróżnicowuje się tkanka nerwowa, a czas jej wytwarzania kończy się podczas życia zarodkowego, natomiast niektóre inne tkanki, jak tkanka kostna, różnicują się jeszcze po urodzeniu; histogeneza jest procesem uwarunkowanym genetycznie i wiąże się z aktywacją określonych genów odpowiedzialnych za syntezę różnych czynników oraz regulatorów wzrostu i różnicowania (wyjaśnianie skomplikowanych mechanizmów procesu różnicowania się komórek stanowi obecnie przedmiot intensywnych badań genetyki i embriologii eksperymentalnej).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia