blastomery
 
Encyklopedia PWN
blastomery
[gr. blastós ‘zarodek’, ‘związek’, méros ‘cząstka’],
zool. komórki zarodka w stadium blastuli, powstałe w wyniku bruzdkowania, od stadium pierwszego podziału, poprzez stadium 4 blastomerów, 8 blastomerów itd. i stadium moruli do stadium blastuli; jednocześnie komórki budujące blastulę.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia