hematologia
 
Encyklopedia PWN
hematologia
[gr. haíma ‘krew’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
med. kliniczna i nauk. dyscyplina med., wyodrębniona w 2. poł. XX w., dotycząca krwi i narządów krwiotwórczych w stanach zdrowia i choroby.
W zakresie roli krwi w zjawiskach odpornościowych hematologia wiąże się z immunologią; i serologią; zagadnienia przetaczania krwi wyodrębniły się w transfuzjologię; medycyna interesowała się krwią od czasów zamierzchłych (np. Hipokrates), w XVII w. odkryto krwinki czerwone (M. Malpighi, A. Leeuwenhoek); przełomem było odkrycie 1894 odczynu opadania krwinek (Biernackiego odczyn), a 1901 grup krwi (K. Landsteiner); współcześnie hematologia jest ściśle związana z postępem biochemii, immunologii i biologii molekularnej.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia