granulocyty
 
Encyklopedia PWN
granulocyty
[łac.-gr.],
rodzaj leukocytów (krwinek białych) o wielopłatowym jądrze komórkowym, zawierających w cytoplazmie ziarnistości;
zależnie od różnego powinowactwa ziarnistości do barwników rozróżnia się granulocyty zasadochłonne (bazofile), granulocyty kwasochłonne (eozynofile) i granulocyty obojętnochłonne (neutrofile), najliczniejsze; granulocyty pełnią funkcje fagocytowe (pochłaniają i enzymatycznie niszczą bakterie, martwe komórki, kompleksy antygen–przeciwciało, niektóre wirusy), z wyjątkiem granulocytów zasadochłonnych.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia