komórki NK
 
Encyklopedia PWN
komórki NK, ang. natural killer,
subpopulacja limfocytów charakteryzująca się obecnością w cytoplazmie licznych azurofilnych ziarnistości;
stanowią ok. 10% wszystkich limfocytów krwi obwodowej; mają zdolność do tzw. naturalnej cytotoksyczności komórkowej, tj. do spontanicznego zabijania komórek docelowych bez konieczności uprzedniej immunizacji gospodarza; komórkami docelowymi komórek NK są gł. komórki zakażone wirusem i komórki nowotworowe, stąd przypisuje się im istotną rolę w zwalczaniu zakażeń wirusowych i nadzorze immunologicznym nad rozwojem nowotworów; mechanizm rozpoznawania komórek docelowych jest ciągle słabo poznany. K. NK uczestniczą również w reakcji ADCC (ang. Antibody-Dependent Cellular Cytotoxicity, cytotoksyczności komórkowej zależnej od przeciwciał), ponadto mają zdolność do produkcji różnych cytokin i w ten sposób mogą wpływać na regulację odpowiedzi immunologicznej i hemopoezę.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia