immunologiczna odpowiedź
 
Encyklopedia PWN
podział form odpowiedzi immunologicznej obejmuje tolerancję immunologiczną oraz reakcje destrukcyjne, prowadzące do eliminacji rozpoznanych elementów (nadwrażliwość); w zależności od mechanizmów odpowiedzi immunologicznej rozróżnia się postać komórkową (limfocyty, makrofagi) oraz humoralną (przeciwciała), przy czym najczęściej działają obydwa te mechanizmy łącznie.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia