humoralną

Encyklopedia PWN

fizjol. modyfikowanie czynności narządów i ośrodków nerwowych przez biologicznie aktywne związki chemiczne obecne w płynach ustrojowych (gł. we krwi i w płynie mózgowo-rdzeniowym) i w tkankach organizmu.
Bayliss
[bẹılıs]
Sir William Maddock, ur. 2 V 1860, Wolverhampton (hrab. Staffordshire), zm. 27 VIII 1924, Londyn,
fizjolog angielski;
reakcje limfocytów oraz ich produktów (immunoglobuliny i limfokiny) wobec rozpoznanych własnych lub obcych elementów antygenowych (antygeny, antygeny zgodności tkankowej);
jeden z układów organizmu współdecydujących o równowadze (homeostazie) podstawowych funkcji biologicznych ustroju (metabolizm, wzrost, rozrodczość, odporność);
patologia
[gr. páthos ‘choroba’, ‘cierpienie’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
nauka o przyczynach chorób, mechanizmach ich rozwoju i przebiegu, objawach i skutkach;
substancja wykazująca zdolność wzmagania odpowiedzi immunologicznej w stosunku do różnych antygenów;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia