mieloproliferacyjne zespoły
 
Encyklopedia PWN
mieloproliferacyjne zespoły,
grupa chorób;
charakteryzują się nieprawidłową proliferacją (rozrostem) jednego lub kilku układów hemopoezy szpikowej: czerwonokrwinkowego (czerwienica prawdziwa), granulocytowego (białaczki: przewlekła białaczka szpikowa, przewlekła białaczka eozynofilowa, oraz zespół hipereozynofilowy), granulocytowo-monocytowego (przewlekła białaczka mielo-monocytowa), płytkotwórczego (nadpłytkowość samoistna), fibroblastów (mielofibroza) lub trudnego do określenia rozrostu (choroba mieloproliferacyjna niesklasyfikowana).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia