gospodarstwo domowe
 
Encyklopedia PWN
gospodarstwo domowe,
polityka społ. zespół osób razem zamieszkujących i wspólnie utrzymujących się, w większości połączonych więzami biologicznymi i stanowiących rodziny, choć do gospodarstw domowych zalicza się również osoby niespokrewnione, ale wspólnie zamieszkujące i utrzymujące się, osoby samotne, utrzymujące się samodzielnie to jednoosobowe gospodarstwa domowe.
W ramach gospodarstw domowych są realizowane ekonomiczne funkcje rodziny: produkcyjna (wytwarzanie dóbr i usług), aktywizacji zawodowej jej członków (np. w rodzinnym warsztacie pracy) oraz konsumpcyjna (wydatkowanie dochodów oraz spożycie dóbr i usług, zaspokajające potrzeby członków gospodarstw domowych). Badanie statystyczne gospodarstw domowych polega na ustalaniu składu i struktury gospodarstw domowych oraz stosunku poszczególnych członków gospodarstwa domowego do jego głowy. Głowa gospodarstwa domowego to osoba dostarczająca jego członkom wszystkich (lub części) środków utrzymania i rozporządzająca tymi środkami. W badaniach określa się stosunek do głowy gospodarstwa domowego osób wchodzących w jego skład (np. żona, syn, wychowanek itp.). Badanie budżetów gospodarstw domowych jest podstawowym źródłem informacji o warunkach bytu ludności, tj. poziomie i strukturze dochodu, którym rozporządza, wydatków, spożycia oraz wyposażenia gospodarstwa domowego w przedmioty trwałego użytkowania. Badanie przeprowadza się w wylosowanych gospodarstwach domowych, reprezentujących 6 grup społeczno-ekonomicznych ludności: pracowników, pracowników użytkujących gospodarstwo rolne, rolników, pracujących na własny rachunek, emerytów i rencistów oraz utrzymujących się z niezarobkowych źródeł utrzymania innych niż renta czy emerytura.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia