budżetów

Encyklopedia PWN

budżet
[ang. budget ‘mieszek’, ‘zbiór’ < starofr. bougette ‘woreczek’ < łac. bulga],
ekon. plan, zestawienie dochodów i wydatków na przyszły okres;
budżet rodzinny, budżet gospodarstwa domowego,
polityka społ. zestawienie pieniężych oraz innych dochodów i wydatków rodziny;
budżet promocyjny (marketingowy),
zestawienie zachowań człowieka (zajęć, czynności), których łączny czas trwania jest równy jednej dobie lub większej jednostce kalendarzowej;
zestawienie planowanych dochodów i wydatków państwa, zatwierdzane przez organ władzy państwowej, z reguły organ przedstawicielski;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia