budżet rodzinny
 
Encyklopedia PWN
budżet rodzinny, budżet gospodarstwa domowego,
polityka społ. zestawienie pieniężych oraz innych dochodów i wydatków rodziny;
początkowo celem badań budżetu rodzinnego było ukazanie ubóstwa; obecnie budżet rodzinny jest przedmiotem wielostronnych badań społeczno-ekonomicznych, ustalających warunki bytu ludności i będących przesłankami polityki społecznej, m.in. polityki płac i dochodów, świadczeń społecznych; badania budżetu rodzinnego są prowadzone w Europie od XIX w. (F. Le Play, E. Engel); w Polsce m.in. przez Towarzystwo Rolnicze (1859), Instytut Gospodarstwa Społecznego, obecnie przez GUS; w badaniach stosuje się metodę samorejestracji dochodów i wydatków przez wylosowane gospodarstwa domowe — wg udoskonalonych procedur (losowy dobór próby, zwiększona liczba badanych gospodarstw, rotacja badanych jednostek).
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia