koszyk dóbr i usług
 
Encyklopedia PWN
koszyk dóbr i usług,
ekon. dobra i usługi kupowane przez konsumentów w danym czasie, niezbędne do zaspokojenia ich potrzeb związanych z: dostatecznym pod względem wartości odżywczych wyżywieniem; wykonywaniem pracy zawodowej; uczestnictwem w życiu społecznym w zakresie zwyczajowym dla danego kraju (minimum socjalne);
koszty koszyka dóbr i uslug są obliczane na podstawie średniego poziomu cen w miesiącu kończącym kwartał; w jego skład wchodzą miesięczne wydatki na: żywność, eksploatację oraz wyposażenie mieszkania, oświatę i wychowanie, kulturę, naprawy, odzież i obuwie, leki, higienę, sport i wypoczynek, transport i inne; w Polsce określenia struktury koszyka dóbr i usług oraz obliczenia jego wartości dokonuje raz na kwartał Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia