bobowate (motylkowate)
 
Encyklopedia PWN
bobowate (motylkowate), Fabaceae (Papilionaceae),
rodzina roślin z klasy dwuliściennych (jedna z najliczniejszych),
licząca ok. 700 rodzajów i blisko 18 tys. gatunków, skupionych w 3 podrodzinach (traktowanych niekiedy jako odrębne rodziny): brezylkowych, mimozowych i bobowych (najliczniejsza); występują w różnych strefach klimatycznych; są to drzewa, krzewy, byliny i rośliny krótkotrwałe; liście z przylistkami, złożone pierzasto lub dłoniasto; kwiaty zwykle obupłciowe, zebrane w kwiatostany typu: grona, baldachogrona, kłosa lub główki; owoc — strąk, nasiona bezbielmowe, z dużym zarodkiem i materiałami zapasowymi (skrobia) zgromadzonymi w liścieniach; bobowate mają olbrzymie znaczenie gospodarcze; ich korzenie współżyją z bakteriami brodawkowymi, wiążącymi wolny azot z powietrza, wzbogacają glebę w związki mineralne, głównie azotowe (zielone nawozy); wiele bobowatych (np. koniczynę, seradelę, lucernę) uprawia się jako cenne rośliny pastewne, nasiona zaś tzw. roślin strączkowych (np. grochu, fasoli, soczewicy) są cennym źródłem białka; niektóre (np. soja, orzech ziemny) są roślinami oleistymi; gatunki drzewiaste — robinia, akacja i in. dostarczają cennego drewna, gum i garbników, a wiele innych sadzi się jako rośliny ozdobne (np. iglicznia, złotokap, wisteria, karagana); niektóre gatunki mają znaczenie lecznicze (np. lukrecja, nostrzyk).
zgłoś uwagę
Ilustracje
Akacja (Accacia cyanophylla), gałązka z kwiatostanami fot. T. Zioło-Skałecka/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Złotokap pospolity (Laburnum anagyroides)fot. T. Zioło-Skałecka/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia