roślin strączkowych

Encyklopedia PWN

grupa roślin pastewnych; do r.s. zalicza się zwyczajowo jednoroczne rośliny motylkowe, z rodziny bobowatych (motylkowatych), uprawiane gł. ze względu na nasiona (zawierające 20–50% białka i do 22% tłuszczu) pastewne, też konsumpcyjne;
choroby roślin wywoływane przez grzyby z rodzaju Fusarium, należące do grzybów mitosporowych (dawniej grzyby niedoskonałe);
bot. dawna nazwa rodziny roślin, obecnie bobowate (motylkowate).
roln. rośliny korzystnie oddziałujące na strukturę gleby oraz na jej biol., fiz. i chem. właściwości (żyzność gleby);
jednoroczne, dwuletnie lub wieloletnie rośliny zielne służące w całości lub w części (np. owoce, nasiona, pędy, liście, ogonki liściowe, kwiatostany, korzenie), bez techn. przerobu, jako pożywienie człowieka;
roln. rośliny uprawiane w polu, na łąkach i pastwiskach, dostarczające paszy zwierzętom hodowlanym;
roln., bot. użytkowa, niesystematyczna nazwa zwykle stosowana do określenia roślin o znaczeniu uzytkowym (np. jadalnych, na pasze, na nawóz zielony), w systematyce zaliczanych do rodziny bobowatych (motylkowatych);
mszyce, Aphidodea (Aphidiformes),
podrząd owadów z rzędu pluskwiaków równoskrzydłych;
Nalborczyk Emil, ur. 18 IX 1932, Andrychów, zm. 20 III 2006, Warszawa,
biolog, fizjolog roślin;
bobowate (motylkowate), Fabaceae (Papilionaceae),
rodzina roślin z klasy dwuliściennych (jedna z najliczniejszych),
zasiewy roślin w uprawie polowej złożone z różnych gat. roślin motylkowatych i traw (zwykle 3–4 gat.), uprawiane na wartościową, białkową paszę;
międzyplon, poplon,
uprawa roślin między 2 plonami, gł. w celu uzyskania trzeciego plonu z tego samego pola w ciągu 2 lat;
Tschermak
[cẓrmak]
Erich Edler von Seysenegg, ur. 15 XI 1871, Wiedeń, zm. 11 X 1962, tamże,
austr. botanik i genetyk;
zielonki, pasze zielone,
zielone części roślin zebrane na wysokowartościową paszę;
bób, właśc. wyka bób, Vicia faba,
gatunek jednorocznej, strączkowej rośliny uprawnej z rodzaju wyka, z rodziny bobowatych (motylkowatych);
nazwa zwyczajowa herbicydu z grupy pochodnych kwasu fenoksypropionowego;
pierwotny sposób świadomego wytwarzania żywności, zapoczątkowujący uprawę roślin i chów zwierząt;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia