roślin strączkowych

Encyklopedia PWN

grupa roślin pastewnych; do r.s. zalicza się zwyczajowo jednoroczne rośliny motylkowe, z rodziny bobowatych (motylkowatych), uprawiane gł. ze względu na nasiona (zawierające 20–50% białka i do 22% tłuszczu) pastewne, też konsumpcyjne;
choroby roślin wywoływane przez grzyby z rodzaju Fusarium, należące do grzybów mitosporowych (dawniej grzyby niedoskonałe);
bot. dawna nazwa rodziny roślin, obecnie bobowate (motylkowate).
roln. rośliny korzystnie oddziałujące na strukturę gleby oraz na jej biol., fiz. i chem. właściwości (żyzność gleby);
jednoroczne, dwuletnie lub wieloletnie rośliny zielne służące w całości lub w części (np. owoce, nasiona, pędy, liście, ogonki liściowe, kwiatostany, korzenie), bez techn. przerobu, jako pożywienie człowieka;
roln. rośliny uprawiane w polu, na łąkach i pastwiskach, dostarczające paszy zwierzętom hodowlanym;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia