pastewne rośliny
 
Encyklopedia PWN
pastewne rośliny,
roln. rośliny uprawiane w polu, na łąkach i pastwiskach, dostarczające paszy zwierzętom hodowlanym;
odznaczają się stosunkowo dużą masą otrzymywaną z jednostki powierzchni oraz korzystnym ze względów odżywczych składem chem., często także właściwościami mlekopędnymi. Rozróżnia się m.in. rośliny pastewne wieloletnie motylkowe drobnonasienne (np. lucerna, koniczyna, komonica, esparceta), wchodzące w skład runi łąk i pastwisk, polowych mieszanek pastewnych, dostarczające zielonki, kiszonki, siana; rośliny pastewne strączkowe jednoroczne (m.in. łubin, groch, peluszka, bobik, soja) uprawiane na nasiona stanowiące paszę treściwą; na ziarno pastewne są uprawiane także zboża; pastewne trawy, jak wyczyniec łąkowy, kupkówka pospolita, tymotka łąkowa, życice, kostrzewy, wiechliny i stokłosy, wchodzące w skład mieszanek pastewnych polowych i łąkowo-pastwiskowych, przeznaczonych na siano, zielonki, kiszonki lub do spasania pastwiskowego; rośliny pastewne okopowe (np. ziemniaki, buraki pastewne, marchew, rzepa, brukiew), których korzenie lub bulwy są soczystą paszą węglowodanową; rośliny pastewne silosowe niemotylkowate (np. kapusta pastewna, kukurydza, słonecznik pastewny) uprawia się gł. na kiszonki.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia