pastwisko
 
Encyklopedia PWN
pastwisko,
teren pokryty zwartą roślinnością wieloletnią złożoną gł. z traw niskich, luźnokępowych i rozłogowych bogato ulistnionych, roślin motylkowatych i różnych ziół, użytkowany w ciągu 150–180 dni okresu wegetacyjnego, gł. do wypasu zwierząt gospodarskich,
w gorszych siedliskach i na pastwiskach zaniedbanych przeważają małowartościowe trawy, chwasty, turzyce. Utworzona przez roślinność pastwiskową darń umożliwia wieloletnie użytkowanie runi, odrastającej po każdorazowym wypasie i po okresie zimy. Ze względu na duże zużycie wody przez roślinność pastwiska, najlepsze warunki do jej rozwoju oraz uzyskania wysoce produkcyjnej paszy (20–40 t z ha) istnieją na terenach o dużych opadach atmosferycznych (np. w górach, na obszarach nadmor.), też na glebach dobrze magazynujących i przewodzących duże ilości wody (np. najlepsze gleby miner., torfy).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia