ruń
 
Encyklopedia PWN
ruń,
kobierzec roślinny o różnorodnym składzie botanicznym pokrywający łąkę lub pastwisko;
ruń łąkowa, o przewadze traw wysokich i dużej ilości ziół; ruń pastwiskowa, z przewagą traw niskich, podszywkowych, bardziej zwarta, wytwarzająca odporną na deptanie darń; runią nazywa się młody, zieleniejący się zasiew innych roślin, np. zbóż.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia