odnawianie łąk i pastwisk
 
Encyklopedia PWN
odnawianie łąk i pastwisk,
zespół zabiegów pratotechn. mających na celu przywrócenie zdegradowanym użytkom zielonym wysokiej wartości gosp., podniesienie plonu oraz poprawę składu florystycznego i wartości pokarmowej runi;
o.ł. i p. przeprowadza się na zaniedbanych, zdewastowanych łąkach i pastwiskach, na osuszonych mokradłach i terenach nadmiernie uwilgotnionych; do najczęściej stosowanych zabiegów należą: usuwanie zadrzewień i zarośli, uprzątanie kamieni, zadarnionych kretowin, regulacja stosunków wodnych (melioracje), wyrównanie powierzchni, nawożenie, następnie podsiew wprowadzający do starej darni szybko rosnące gat. traw, krótkotrwałe pastwiskowe użytkowanie łąk kośnych; w skrajnych przypadkach (np. nadmiar uciążliwych chwastów lub brak w runi dobrych roślin pastewnych) przeprowadza się pełną uprawę i obsiew.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia