uprawa łąk i pastwisk
 
Encyklopedia PWN
uprawa łąk i pastwisk,
zespół zabiegów uprawowych połączonych z zasiewem lub podsiewem mieszanki nasion gat. i odmian traw oraz roślin motylkowatych (mieszanki pastewne), stosowany w celu utworzenia nowej darni lub poprawienia istniejącej, podniesienia plonów zielonej masy i polepszenia jakości paszowej;
w przypadku braku w runi użytków zielonych pewnych wartościowych gat. traw lub roślin motylkowatych stosuje się podsiew uzupełniający, poprzedzony zwykle zabiegami (np. bronowanie, talerzowanie) powodującymi częściowe zniszczenie starej darni i odsłonięcie gleby; ponadto praktykuje się nawożenie przedsiewne nawozami miner. i ewentualnie org.; korzystne zmiany w składzie florystycznym użytku można uzyskać przez intensywne, kompleksowe nawożenie darni bez jej uszkadzania; gdy darń nie ma właściwego zwarcia lub gdy na dużych powierzchniach występują rośliny mało użyteczne, często uporczywe chwasty — stosuje się uprawę płużną, obsianie uprawianej powierzchni odpowiednio dobraną mieszanką nasion traw i roślin motylkowatych oraz nawożenie mineralne. Poza wymienionymi metodami uprawy łąk i pastwisk na użytkach zielonych przeprowadza się coroczne zabiegi pielęgnacyjne (użytkowanie łąk i pastwisk, pastwiskowa gospodarka).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia