pastwiskowa gospodarka
 
Encyklopedia PWN
pastwiskowa gospodarka,
działalność obejmująca organizację użytkowania i wypasu zwierząt, przestrzeganie zasad pielęgnowania runi pastwiskowej, utrzymywanie lub podnoszenie żyzności gleby (użytkowanie łąk i pastwisk).
Najdawniejszym, prymitywnym sposobem urządzania i użytkowania pastwiska są wygony gromadzkie, wypas wolny, gdzie zwierzęta korzystają przez cały sezon z całego obszaru pastwiska; duża część runi ulega wówczas zdeptywaniu, rośliny chętniej zjadane przez zwierzęta znikają z porostu; straty stąd wynikłe wynoszą ok. 40% masy roślinnej; lepsze wyniki daje wypas strzeżony, np. w gospodarce halnej; najbardziej racjonalny jest wypas kwaterowy lub kwaterowo-dawkowany.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia