użytki zielone
 
Encyklopedia PWN
użytki zielone,
część użytków rolnych, tereny stale pokryte roślinnością złożoną z różnych gat. traw, ziół i roślin motylkowatych;
użytkowane jako u.z. trwałe (łąka, pastwisko), także jako łąki i pastwiska przemienne, zakładane na gruntach ornych na przeciąg kilku lat; użytki zielone są podstawą hodowli zwierząt gospodarskich, dostarczają im paszy zielonej, siana i kiszonki; w Europie do krajów o największej powierzchni i wydajności użytki zielone należą: Szwajcaria, W. Brytania, Austria, Holandia; w Polsce powierzchnia trwałych użytków zielonych wynosiła (2003) ok. 3,3 mln ha (ok. 20% ogółu użytków rolnych, ok. 10% pow. kraju).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia