pomelioracyjne zagospodarowanie
 
Encyklopedia PWN
pomelioracyjne zagospodarowanie,
zespół zabiegów, gł. agrotechnicznych, przeprowadzanych w celu zwiększenia produktywności, ułatwienia użytkowania oraz powiększania plonów na glebach poddanych melioracjom;
umożliwiają znaczną podwyżkę plonów; zagospodarowanie pomelioracyjne dotyczy najczęściej urządzenia wysoko wydajnych użytków zielonych na terenach będących przed melioracją nieużytkami lub nisko produkcyjnymi łąkami i pastwiskami; zagospodarowanie pomelioracyjne obejmuje odpowiednią uprawę mech., nawożenie miner. i org., podsiew lub siew roślin łąkowych i in.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia