spółka wodna
 
Encyklopedia PWN
spółka wodna,
organizacja grupująca osoby fizyczne i prawne, utworzona w celu wykonywania, utrzymywania i eksploatacji urządzeń melioracyjnych (także pomelioracyjnego zagospodarowania), zaopatrujących w wodę, odprowadzających ścieki lub służących w inny sposób do korzystania z wody albo do jej ochrony, do melioracji wodnych w rolnictwie, wykorzystaniu wody w celach przeciwpożarowych, a także służących utrzymywaniu wód;
w Polsce utworzenie spółki wodnej jest dobrowolne; spółki wodne mają osobowość prawną i mogą się łączyć w związki; pierwsze spółki wodne powstały na ziemiach polskich ok. połowy XIX w.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia