pratotechnika
 
Encyklopedia PWN
celem pratotechniki jest stworzenie korzystnych warunków do wzrostu i rozwoju wartościowych zbiorowisk roślinnych oraz uzyskanie obfitych plonów o wysokiej wartości pokarmowej dla zwierząt; pratotechnika obejmuje zakładanie łąk i pastwisk krótkotrwałych na gruntach ornych, trwałych — na zmeliorowanych, osuszonych mokradłach, odnawianie łąk i pastwisk, a także systematyczną pielęgnację; jest dostosowana do warunków siedliska i poziomu kultury rolnej; powinna uwzględniać pozaprodukcyjną rolę trwałych użytków zielonych i ochronę ekosystemów trawiastych.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia