łąkoznawstwo
 
Encyklopedia PWN
łąkoznawstwo,
dziedzina wiedzy o łąkach i pastwiskach jako naturalnych (trwałych), półnaturalnych i przemiennych ekosystemach trawiastych.
W zakres łąkoznawstwa wchodzą: botanika, ekologia, fitosocjologia łąkarska, typologia użytków zielonych trwałych, gleboznawstwo, hydrologia; łąkoznawstwo, jako teoret. część łąkarstwa, zaznajamia z prawami przyr., które warunkują byt i rozwój trawiastych zespołów roślin na tle warunków ekol. siedliska; badania łąkoznawcze opierają się gł. na rejestracji zespołów i typów łąk i pastwisk oraz na analizie porównawczej ich składu florystycznego, wydajności i wartości pastewnej.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia