edaficzne czynniki
 
Encyklopedia PWN
edaficzne czynniki,
ekol. właściwości środowiskowe gleby powstałe w wyniku współdziałania żywych organizmów, klimatu i skały macierzystej;
tworzą one mechaniczne podłoże dla roślin i zwierząt; najważniejszym czynnikiem edaficznym jest żyzność gleby; czynniki edaficzne w porównaniu z właściwościami środowiskowymi nadziemnej części ekosystemów wykazują wysoką stabilność (zwłaszcza w ekosystemach leśnych, w których powierzchnia gleby jest przykryta warstwą ściółki).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia