bibliografia
 
Encyklopedia PWN
bibliografia
[gr. biblíon ‘książka’, gráphō ‘piszę’],
Uporządkowany zbiór danych o dokumentach dobranych wg określonych kryteriów, którego celem jest informowanie o istnieniu tych dokumentów, w zasadzie bez względu na miejsce ich przechowywania, i który jako minimum zawiera dane bibliograficzne umożliwiające identyfikację poszczególnych dokumentów; zbiór informacji bibliograficznej.
Rozróżnia się: 1) b. narodowe (rejestrują dokumenty wyd. na terenie danego państwa, także poza jego granicami, ale z nim związane, np. dokumenty w języku danego kraju); 2) b. specjalne: a) b. dziedzinowe (z określonej dziedziny wiedzy, tematyki); b) b. terytorialne: podmiotowe (dzieła wyd. na terytorium danego regionu) i przedmiotowe (dotyczące określonego terytorium); c) b. osobowe: podmiotowe (publikacje określonej osoby) i przedmiotowe (dotyczące określonej osoby); d) b. retrospektywne (dokumenty wyd. co najmniej na rok przed rejestracją), b. bieżące (rejestrujące dokumenty na bieżąco, w ciągu tygodnia, miesiąca, roku), b. prospektywne (dokumenty przygotowywane do wyd.); e) b. kompletne (wszystkie dokumenty o określonych cechach), b. selektywne, np. wyborowe, zalecające (niektóre dokumenty o określonych cechach); od lat 50. XX w. rozwijają się nowe formy bibliografii: current contents (publikowane na bieżąco odbitki spisów treści czasopism nauk.), indeks cytowań (opisy dokumentów cytowanych w przypisach i bibliografii załącznikowych wraz z opisami dokumentów je cytujących).
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia