kompletne

Encyklopedia PWN

tezaurus
[łac. < gr.],
w informacji naukowej: zbiór uporządkowanych (alfabetycznie, hierarchicznie, kategoriami) terminów (zw. deskryptorami i askryptorami) z określonej dziedziny wiedzy, służący do przekładu wyrazów z jednego lub wielu języków naturalnych na język informacyjny;
Bacon
[bẹıkən]
Francis Wymowa, baron of Verulam, ur. 22 I 1561, Strand k. Londynu, zm. 9 IV 1626, Londyn,
angielski mąż stanu i filozof, prawnik.
bibliografia
[gr. biblíon ‘książka’, gráphō ‘piszę’],
Uporządkowany zbiór danych o dokumentach dobranych wg określonych kryteriów, którego celem jest informowanie o istnieniu tych dokumentów, w zasadzie bez względu na miejsce ich przechowywania, i który jako minimum zawiera dane bibliograficzne umożliwiające identyfikację poszczególnych dokumentów; zbiór informacji bibliograficznej.
Bullhe Śah, właśc. Abdulla Śah, ur. 1680, Pandoke (okręg Kasur, obecnie w Pakistanie), zm. 1758, Kasur,
poeta pendżabski, mistyk bractwa kadirijja (sufizm);
ekonometria
[gr. oikonomía ‘zarządzanie gospodarstwem’, metréō ‘mierzę’],
dział ekonomii, który zajmuje się mierzeniem zależności omawianych w teoretycznej analizie ekonomicznej.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia