narodowe

Encyklopedia PWN

konspiracyjna organizacja wojskowa, utworzona w Polsce 20 IX 1942;
instytucje (ponad 100) o zróżnicowanych funkcjach, zadaniach, formach organizacji, statusie formalnoprawnym, nazwach i wielkości, których gł. zadaniem jest gromadzenie, przechowywanie, ochrona i rejestracja piśmiennictwa narodowego.
Narodowe Centrum Sztuki i Kultury im. Georges’a Pompidou w Paryżu, Centre national d’Art et de la Culture Georges Pompidou, zw. Centre Beaubourg, także Musée National d’Art Moderne,
fr. instytucja zajmująca się badaniem, promowaniem i udostępnianiem sztuki nowoczesnej;
piętnaście funduszy inwestycyjnych typu zamkniętego,
Narodowe Kierownictwo Wywiadu, hiszp. Dirección Nacional de Inteligencia (DINA),
chilijskie służby specjalne, utw. 1974 przez władze wojskowe;
gr. muzeum zał. 1866, mające najbogatsze na świecie zbiory gr. sztuki antycznej;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia