dziedzinowe

Encyklopedia PWN

bibliografia
[gr. biblíon ‘książka’, gráphō ‘piszę’],
Uporządkowany zbiór danych o dokumentach dobranych wg określonych kryteriów, którego celem jest informowanie o istnieniu tych dokumentów, w zasadzie bez względu na miejsce ich przechowywania, i który jako minimum zawiera dane bibliograficzne umożliwiające identyfikację poszczególnych dokumentów; zbiór informacji bibliograficznej.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia