Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń i Instytucji Bibliotekarskich
 
Encyklopedia PWN
Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń i Instytucji Bibliotekarskich, ang. International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA), fr. Fédération Internationale des Associations de Bibliothécaires et des Bibliothéques (FIAB),
federacja zał. 1927,
zrzesza bibliotekarskie stowarzyszenia (nar. i międzynar.), szkoły, organa administracji państw., biblioteki; prowadzi i koordynuje bibliotekarskie i bibliograf. prace badawcze i kodyfikacyjno-unifikacyjne (np. w zakresie katalogowania, statystyki, normalizacji, komputeryzacji, wymiany wydawnictw); sesje Rady Nacz. IFLA odbywają się co roku w innym kraju; działa pod patronatem UNESCO; wydaje m.in. kwartalniki: „Libri” (od 1950), „IFLA Journal” (od 1975); zrzesza ponad 1000 czł., z Polski m.in. Stow. Bibliotekarzy Pol., Bibliotekę Narodową.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia