selektywne

Encyklopedia PWN

odczynnik analityczny reagujący w określonych warunkach doświadczalnych (np. tworzący barwny związek) z niewielką liczbą jonów, atomów, cząsteczek.
układ połączeń elektrycznych zawierający też niekiedy inne elementy elektryczne (np. rezystory, cewki elektryczne), wykonany w określony sposób na powierzchni wspólnego podłoża elektroizolacyjnego.
urządzenie służące do kształtowania widma światła; działanie filtrów polega na selektywnej transmisji lub selektywnym odbijaniu promieniowania;
aktywator
[łac.],
chem. substancja wzmagająca aktywność:
albuminuria
[łac. albumen ‘białko’, gr. oúron ‘mocz’],
objaw chorobowy; polega na selektywnym wydalaniu z moczem wyłącznie albo przede wszystkim jednego typu białek ustrojowych — albuminy;
zabarwienie ciała wynikające z: selektywnego odbicia światła (tzn. odbicia fal o określonych długościach; barwa ciała w świetle odbitym), selektywnego przepuszczania światła (barwa ciała w świetle przepuszczonym), interferencji światła (barwy interferencyjne).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia