specjalne

Encyklopedia PWN

ekon. obszary, na których prowadzenie działalności gospodarczej jest regulowane przez szczególne, odmienne niż na pozostałym terytorium kraju, zasady opodatkowania, opłat celnych, prawa dewizowego, prawa pracy, praw socjalnych, praw związkowych, prawa budowlanego, przepisów regulujących kwestie własności ziemi, ułatwionego transferu zysków i kapitałów.
Specjalne Obserwatorium Astrofizyczne Rosyjskiej Akademii Nauk, do 1991 Specjalne Obserwatorium Astrofizyczne Akademii Nauk ZSRR,
obserwatorium astronomiczne w Zielenczuku na Kaukazie, założone 1975;
specjalne prawa ciągnienia, ang. Special Drawing Rights Wymowa(SDR Wymowa),
ekon. rozrachunkowa jednostka pieniężna Międzynarodowego Funduszu Walutowego;
metody otrzymywania obrazów fot., gł. pozytywowych, odbiegających wyglądem (nieraz bardzo znacznie) od otrzymywanych w wyniku zwykłej obróbki.
mat. pewne klasy funkcji często występujące przy rozwiązywaniu rozmaitych zagadnień fizyki, matematyki i techniki, w szczególności przy rozwiązywaniu równań różniczkowych cząstkowych metodą rozdzielania zmiennych;
barwniki służące nie tylko do nadawania barwy przedmiotom użytkowym, lecz także do innych celów, m.in. do przetwarzania różnych rodzajów energii oraz do wizualizacji niektórych procesów fiz., chem. i biochemicznych;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia