funkcje specjalne
 
Encyklopedia PWN
funkcje specjalne,
mat. pewne klasy funkcji często występujące przy rozwiązywaniu rozmaitych zagadnień fizyki, matematyki i techniki, w szczególności przy rozwiązywaniu równań różniczkowych cząstkowych metodą rozdzielania zmiennych;
podstawowe funkcje specjalne są rozwiązaniami liniowych równań różniczkowych zwyczajnych rzędu drugiego o zmiennych współczynnikach; ważniejsze funkcje specjalne: całkowy sinus i całkowy cosinus, wielomiany Czebyszewa, funkcje cylindryczne, funkcje eliptyczne, funkcja B Eulera, funkcja Γ Eulera, funkcje hipergeometryczne, wielomiany Laguerre’a, wielomiany Legendre’a, funkcja dzeta Riemanna, funkcje sferyczne.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia