funkcje sferyczne
 
Encyklopedia PWN
funkcje sferyczne,
mat. funkcje Yn(θ, φ) dwóch zmiennych kątowych θ i φ (θ, φ — współrzędne sferyczne, czyli współrzędne punktu na sferze) będące rozwiązaniami równania różniczkowego o pochodnych cząstkowych: , które pojawia się np. podczas całkowania we współrzędnych biegunowych równania Schrödingera, opisującego ruch elektronu w atomie wodoru;
funkcję Vn = rnYn(θ, φ) nazywa się funkcją kulistą (r, θ, φ — współrz. kuliste); funkcje sferyczne i funkcje kuliste mają szerokie zastosowanie w zagadnieniach fizyki matematycznej.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia