Międzynarodowa Federacja Informacji i Dokumentacji
 
Encyklopedia PWN
Międzynarodowa Federacja Informacji i Dokumentacji, fr. Fédération Internationale d’Information et de Documentation (FID), ang. International Federation for Information and Documentation (FID),
organizacja zał. 1895 w Brukseli przez P. Otleta i H.-M. Lafontaine’a;
do 1938 Institut Internationale de Bibliographie; siedzibą Rady FID jest Haga; zrzesza krajowe i międzynar. instytucje i organizacje, także osoby fiz., zajmujące się dokumentacją i informacją nauk.; prowadzi i koordynuje prace badawcze w tych dziedzinach, zwłaszcza w zakresie klasyfikacji dokumentów bibliotecznych (1905–92 tablice Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej), organizuje wymianę informacji, kształcenie pracowników informacji nauk. itp.; działa pod patronatem UNESCO; wydaje m.in.: od 1951 mies. „FID News Bulletin” (do 1959 „FID Information”), od 1975 „International Forum on Information and Documentation” (w językach ang. i ros.); zrzesza ponad 300 organizacji, z Polski: Inst. Informacji Nauk., Techn. i Ekon., Bibliotekę Nar. i Ośr. Informacji Nauk. PAN.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia